I. Informacje ogólne

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Firma DEEF SP.J. A.J.Filip i J.Dulny, Szczawno 6, 74-100 Gryfino, NIP: 858-000-34-90, Regon 810525098, KRS 0000057913 zwany dalej sprzedawcą.

 • 2. Wszelkie zgłoszenia lub żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Sprzedawcy w wybrany przez siebie sposób:

  • a. Drogą mailową na adres: info@mojezabawki.com
  • b. Telefonicznie na numer: +48 538 810 777
  • c. Listownie na adres: Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin
 • 3. Sklep internetowy mojezabawki.com, zwany dalej Sklepem, pozyskuje i przetwarza dane osobowe poprzez:

  • a. dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach,
  • b. pliki cookies zapisane na urządzeniu końcowym,
  • c. gromadzenie logów serwera www i aplikacji.
 • 4. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • 5.W każdej chwili osobie udostępniającej swoje dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawnego następcy).

II. Zakres gromadzonych danych osobowych

 • 1. Sklep gromadzi dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie dla realizacji umów świadczonych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności umów sprzedaży na odległość.

 • 2. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują:

  • a. Imię i nazwisko;
  • b. Dane adresowe;
  • c. Adres e-mail;
  • d. Numer telefonu;
  • e. Dane do faktury, tylko przy wyrażeniu chęci jej otrzymania;
  • f. Adres IP urządzenia końcowego
 • 3. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 • 4. Przekazanie danych osobowych do sklepu internetowego jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 • 5. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

 • 6. Warstwa serwerowa oraz aplikacja zapisują informację o odwiedzanych stronach oraz czynnościach wykonanych na stronach Sklepu. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania sklepem internetowym, w tym do diagnostyki oraz poprawy wydajności Sklepu.

 • 7. Odwiedzane strony identyfikowane są poprzez adresy URL. Dodatkowo zapisane w logach mogą zostać:

  • a. czas zapytania i odpowiedzi,
  • b. adres IP i nazwa przeglądarki internetowej urządzenia Klienta,
  • c. wynik transakcji HTTP,
  • d. adres wcześniej odwiedzonej strony, jeśli przeglądarka internetowa Klienta wysłała taką informację.

III. Czas przechowywania danych osobowych

 • 1. W przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia: od momentu zebrania danych w związku z zawarciem umowy do czasu rozwiązania tej umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji).

 • 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy: nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.

 • 3. W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody: od momentu wyrażenia zgody do momentu wycofania tej zgody lub do momentu odnotowania sprzeciwu.

IV. Udostępnianie danych osobowych

 • 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych lub w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

 • 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie w formie elektronicznej (e-przelew), firmie Przelewy 24 lub firmie PayU SA zostaną przekazane dane niezbędne do przeprowadzenia procesu płatności:

  • a. imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres;
  • b. adres e-mail;
  • c. numer telefonu;
  • d. adres IP;
  • e. numer zamówienia i kwota do zapłaty.
 • 3. Podczas procesu dostawy firmie kurierskiej DHL International GmbH zostaną przekazane dane niezbędne do dostarczenia przesyłki:

  • a. imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres;
  • b. numer telefonu;
  • c. numer zamówienia;
  • d. kwota do zapłaty w przypadku płatności przy odbiorze.
 • 4. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

V. Zarządzanie danymi osobowymi

 • 1. Sprzedawca zapewnia Klientom swobodny dostęp do swoich danych osobowych, ich zmianę, poprawianie, przeniesienie oraz usuwanie.

 • 2. Każdy Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych przez Sprzedawcę.

 • 3. Dostęp, zmiana, poprawianie oraz usunięcie danych osobowych wprowadzonych w procesie zakładania konta może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzednim zalogowaniu lub poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

 • 4. Dostęp, zmiana, poprawianie oraz usunięcie danych osobowych wprowadzonych w procesie zamówienia może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

 • 5. Przeniesienie danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą. Klient otrzyma wówczas plik zawierający dane osobowe swojego konta w formacie XML, odpowiednim do importu do innego systemu informatycznego.

VI. Formularze

 • 1. Dane w formularzach Sklepu wprowadzane są dobrowolnie przez Klienta. Formularze wypełniane są w konkretnym celu służącym realizacji zamówienia np. rejestracja, złożenie zamówienia.

 • 2. Wysłane formularze mogą być automatycznie uzupełnione o dane parametrów połączenia, w tym adres IP i przeglądarka internetowa urządzenia końcowego Klienta oraz czas wysłania formularza.

 • 3. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Klienta, chyba że poniżej określono inaczej.

 • 4. Dane zawarte w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.

 • 5. Strony Sklepu zawierające formularze zbierające dane osobowe dostępne są wyłącznie przez bezpieczne, szyfrowane połączenie. Zabezpiecza to dane przed podsłuchaniem lub przechwyceniem.

VII. Pliki cookies

 • 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 • 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

  • a. sesyjne (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • b. stałe (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • a. utrzymania sesji Klienta podczas korzystania ze Sklepu po zalogowaniu, dzięki czemu nie jest konieczne wprowadzanie nazwy użytkownika i hasła na każdej stronie Sklepu;
  • b. tworzenia statystyk ułatwiających analizę zachowań Klientów i poprawę działania Sklepu;
  • c. określania profilu Klienta w celu lepszego dopasowania wyświetlanych reklam w sieciach reklamowych.
 • 5. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 • 6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

 • 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 • 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 • 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.